Konstrukcijas atsevišķa viendabīga slāņa siltumpārejas pretestību aprēķina pēc formulas:
R = d / λ

kur:
d – slāņa biezums konstrukcijā (m)
λ – materiāla siltumvadītspēja pēc ISO 10456

Viendabīgu daudzslāņu siltumpārejas pretestības aprēķināšanai:
R = Rsi + RT + Rse

kur:
RT – konstrukcijas siltumpārejas pretestība, kura sastāv no atsevišķu slāņu siltumpārejas pretestībām RT = R1 + R2 + Rg... Rn
Rsi – sienas iekšējās virsmas siltumatdeves koeficents (m2·K/W)
Rse – sienas ārējās virsmas siltumatdeves koeficents (m2·K/W)
Rg – gaisa šķirkārtas siltumatdeves koeficents (m2·K/W)

Izmantotie indeksi: T – transmission, si – surface interior, se – surface exterior

Siltumpārejas pretestības vērtības aprēķinos apaļo līdz tūkstošdaļai, jeb trīs cipariem aiz komata.

SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICENTS
Siltuma caurlaidības koeficents ir apgriezti proporcionāls ārsienas siltumpārejas pretestībai.
U = 1/RT

Rezultāta U-vērtību uzrāda noapaļotu līdz simtdaļai, diviem cipariem aiz komata.

Papildus informācija:
LVS EN ISO 6946:2009 Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika
LVS EN ISO 6946:2008 Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method