Visbiežāk izmanto sijas starpstāvu pārsegumos koka ēkas konstrukcijā. Sijas laidums uzņem lieci un pārnes slodzi uz siju balstiem.

Sija


Mēdz būt vienlaiduma, daudzlaidumu un konsol- sijas. Vienlaiduma sijas aprēķins ir vienkāršāks, bet vienlaiduma sijai nepieciešams lielāks šķērsgriezums, attiecīgi vairāk materiāla, salīdzinot ar daudzlaiduma sijām.

Vienlaiduma sijas statikas aprēķinā sauc par divbalstu siju.

Siju galvenie izmēri ir: sijas aprēķina laidums un sijas šķērsgriezuma augstums. Sijas aprēķina laidums ir atstatums starp atbalsta laukuma centriem.

Sija un pasija

 

Sijas konstrukciju, kura sastāv no perpendikulāri krustotām sijām, sauc par siju režģi. Siju režģis sastāv no pasijām, sijām un palīgsijām.

Pasijas balstās uz sienām vai kolonām, sijas balstās uz pasijām un palīgsijas uz sijām.Sijas galvenie izmēri

Pārsegumu siju solis, siju šķērsgriezuma izmēri, laukums.

sijas griestu pārsegumā

No statikas viedokļa sijas iedala vienlaiduma, daudzlaiduma un konsolsijās.

Sijas ir elementi, kas uzņem slodzi, kura atrodas uz sijas laiduma un pārnes to tālāk uz balstiem.

Vienlaiduma sijas ir biežāk izmantotas, to aprēķins ir vienkāršāks, bet to izgatavošanā ir jāizmanto vairāk materiāla salīdzinājumā ar daudzlaiduma sijām.