Sijas savu un uzņemto slodzi un pārnes to tālāk uz balstiem, kur atbilstoši balsta veidam un pieliktiem ārējiem spēkiem rodas balstu reakcijas.

vienlaiduma sijas shēmaShēmā balstu reakcijas spēka virziens tiek pieņemts patvaļīgi.
Ja balstu reakcijas atrisinājumā iegūst pozitīvu vērtību, tad balsta reakcijas sākotnējais virziens pieņemts pareizi.

Ir dažādi balstu veidi, kustīgais locīklu balsts un nekustīgais locīklu balsts, kā arī iespīlētais balsts.
balstu apzīmējumi

Balstu shematiskie apzīmējumi aprēķinos var būt dažādi.

Kustīgais locīklu balsts ļauj sijai kustēties paralēli atbalsta plaknei un ļauj griezties locīklas punktā un to statikas aprēķinu shēmās mēdz apzīmēt dažādi. Balsta reakcija ir tikai viena, tā iet caur locīklas, balsta centru un tā virziens ir perpendikulārs atbalsta plaknei.
kustīgā balsta apzīmējumi

Nekustīgais locīklu balsts neļauj sijai pārvietoties ne horizontāli, ne vertikāli un pieļauj tikai vienu kustību, locīklas punktā griezes kustību. Balsta reakcijas rēķina horizontālā un vertikālā virzienā.

nekustīgā balsta apzīmējums

Iespīlētais balsts neļauj nekādu kustību vertikāli un horizontāli, kā arī liedz griezes kustību. Balsta reakcija sastāv no vertikālā, horizontālā spēka un balsta momenta.
iespīlētais balsts

Iespīlētais balsts var būt masīvi pamati vai siena, kurā nekustīgi nostiprināta konstrukcija.
iespīlētais balsts - kāpnes