Fizika

Spēks un tā mērvienība

Spēks ir ķermeņu savstarpējās iedarbības mērs un to raksturo spēka virziens un spēka skaitliskā vērtība, jeb modulis. Starptautiskajā SI mērvienību sistēmā spēku mēra ņūtonos (N)

Viens no pazīstamākiem spēkiem ir smaguma spēks.

smaguma spēks un svērtenis

  >>>

Jauda un patēriņš

Izmantoto elektrību ietekmē elektroiekārtas jauda un laiks, cik ilgi tā tiek darbināta un attiecīgi to raksturo kW un kWh mērvienības.
Jārēķinās, ka arī darbojoties dīktstāves jeb tā sauktā "Standby" režīmā, iekārtas var notērēt būtisku daudzumu no saimniecībā izmantotās lektroenerģijas.

Standby jeb dīktstāves režīms

  >>>