Mērvienība W vai attiecīgi kW raksturo konkrētā brīža iekārtas jaudas vērtību. Turpretī patēriņu raksturo ar mērvienību Ws jeb kWh.

Norēķins par patērēto enerģiju tiek veikts kWh jeb par izmantoto jaudu konkrētā laikā.

Darbinot jaudīgu iekārtu elektroierīci īsu laiku ir iespējams mazāks patēriņš nekā ilgstošā periodā darbinot nenozīmīgu patērētāju.

matu fēns

Piemēram:

Ja ieslēgtā režīmā televizors patērē 120 W un to ieslēdz skatīties uz 4 stundām darba dienas vakarā (no plkst. ~18:00 līdz ~22:00) sanāk 120W · 4h = 480Wh, jeb 0,48 kWh/dienā. Sareizinot šo patēriņu ar 365 dienām, sanāk 175,2 kWh/gadā.

Atlikušajās diennakts 20 stundās, televizors ar pieslēgtiem atskaņotājiem, dekoderiem, tikai dīkstāves (standby) režīmā, izmantojot 10 W (0,01 kW), notērē 73 kWh gadā.
0,01kW · 20 stundas · 365 dienas = 73 kWh

Tējkanna 2000 W (2 kW) jaudas, darbinot dienā 5 minūtes (0,083 stundas), notērē 60,83 kWh gadā.
2kW · 0,083 stundas · 365 dienas = 60,83 kWh/a

Secinājums: elektro iekārtas dīktstāves (standby) režīmā tērējot šķietami nenozīmīgu enerģijas daudzumu, gadā var notērēt pat vairāk enerģijas, kā jaudīgas iekārtas, kuras darbina salīdzinoši īsu brīdi dienā.

Dīktstāves (Standby) enerģijas patēriņu var risināt elektriskos patērētājus izslēdzot pavisam, tos atvienojot, atslēdzot no elektriskā tīkla.pagarinātājs ar slēdzi