Stiklotai fasādei siltuma caurlaidības Ucw vērtē pēc EN ISO 12631 "Piekarpaneļu sienu siltumtehniskā veiktspēja. Siltumcaurlaidības aprēķināšana", kur vērā tiek ņemti iespējamie stiklotās fasādes elementi, tai skaitā, caurskatāmo zonu iestiklojums, necaurskatāmo zonu paneļi, rāmju siltumvadība un visi attiecīgie lineārie siltumvadītspējas koeficenti.

Atbilstoši EN ISO 12631 normas prasībai, konstrukcijas Ucw vērtība būtu noapaļojama līdz diviem nozīmīgiem, raksturojošiem skaitļiem.

Ucw vērtības atainošana
Stiklotās fasādes konstrukcijas atbilstībai pasīvās mājas Ucw ≤ 0,80 W/m²K prasībām tiek rēķināta uz 1,20 m x 2,50 m konstrukciju, lai šī fasādes sistēma atbilstu pasīvās mājas komponentes prasībām.

Stiklotas fasādes pasīvās mājas komponentes sertifikātsStiklotai konstrukcijai siltumcaurlaidības koeficents ir sliktāks kā siltinātai mūra vai betona ārsienai. Piemēram, betona ārsiena 175 mm siltināta no ārpuses ar 150 mm siltinājuma (λ ≈ 0,035 W/mK) dod sienai U = 0,22 W/m²K, kas ir gandrīz 4x labāks risinājums pat par pasīvās ēkas stiklojumam izvirzīto prasību Ucw ≤ 0,80 W/m²K

stiklotas fasādes līdz grīdas līmenim un ar redzamu radiatoru
Izejot no gaismas krišanas leņķiem, iestiklojot līdz grīdai, iespējamie dienas gaismas ieguvumi nav vērā ņemami, bet toties logos ir radiatori ar visiem izrietošiem enerģijas zudumiem. Lūdzu skatīt zemāk redzamā viedtālruņa CAT S60 termokameras attēlā radiatoru enerģija tiek izstarota caur fasādes stiklojumu.

radiatori caur stiklu termokameras attēlā

No iepriekš minētā izriet secinājums, ka nav racionāli stikla fasādes, logus plānot līdz grīdas līmenim, turklāt, ja paredzēti telpā radiatori, tad tie būs redzami no āra.

radiatori stiklotā fasādē