Vairumā gadījumu ielaušanās īpašumā notiek caur nepietiekami drošām durvīm un logiem. Bieži vien dienas laikā mehāniski izlaužot durvju atslēgas cilindru vai atspiežot loga vērtni, sabojājot loga furnitūras detaļas, vai caur uz vēdināšanu vaļā atstātu logu.kramplauzis

Drošības klasei atbilstošai loga furnitūrai ir dažādas papildus detaļas.

drošības klasei atbilstoša loga furnitūras detaļas

Plīstoša stikla troksnis var pievērst apkārtējo uzmanību, tāpēc no stiklojuma bojāšanas likumpārkāpēji izvairās, bet tomēr ir jāņem vērā, ka pirmo stāvu konstrukciju stiklojums nav pasargāts arī no izsišanas.

Visai logu, durvju konstrukcijai jābūt pietiekami izturīgai, tai skaitā - rāmim, furnitūrai, stiklojumam, atslēgām utt., kā arī pašai konstrukcijai jābūt atbilstoši nostiprinātai ailē.

RC2 durvis ailē

Logu, durvju pret uzlaušanas noturība, prasības un klasifikācija aprakstītas LVS EN 1627:2011, pret uzlaušanas nodala "RC" klasēs, kur "RC" nāk no resistance class“.

Konstrukcijas tiek iedalītas izturības klasēs, ņemot vērā laiku, kurā konstrukcija var tikt uzlauzta un "Modus operandi", ar kuru saprot kramplauža izveicību un uzlaušanas veidu, metodi un instrumentus, kurus izmanto konstrukcijas atlaušanai.

Konstrukcijas izturības pārbaudei tiek dots zināms laiks konstrukcijas laušanai un papildus tiek rēķināts brīdis apdomāšanai, instrumentu mainīšanai.

pretuzlaušanas klases

Vācijā ņemot vērā savu pieredzi ar kramplaužu pastrādātajiem likumpārkāpumiem, policija iesaka konstrukcijas, kuras aprīkotas  atbilstoši vismaz drošības klasei RC 2 (N).

"N" apzīmējums nozīmē, ka konstrukcijā izmantots parastais stiklojums. Drošā stiklojuma trieciena uzlaušanas pretestību klasifikācija atrodama EN 356.

Stikla kategorijas P1A līdz P5A iztur no 1,5 līdz 9m augstuma mestus 4,11 kg metāla lodes triecienus, bet kategorijas P6B līdz P8B stikli tiek pārbaudīti uz izturību pret 30 līdz vairāk kā 70 cirtieniem ar cirvi.P6B līdz P8B drošības stikli

Stikla paketē iebūvētais drošības stiklojums parasti ir telpas pusē un šāda stikla pakete tiek pielīmēta pie loga rāmja, vērtnes.

RC1 N - kramplauzis iedarbojas uz konstrukciju tikai ar fizisku spēku, piemēram, atspiešanu, pleca grūdienu un līdzīgi, bez stiklojuma bojāšanas.

RC2 N - kramplauzis konstrukcijas  uzlaušanā darbojas 3 minūtes un izmanto vienkāršus instrumentus, piemēram, skrūvgriezi, stangas, bez stiklojuma bojāšanas.

RC2 - konstrukcijas  uzlaušana notiek 3 minūtēs, un tiek izmantoti vienkārši instrumenti, piemēram, skrūvgriezis, stangas. Stiklojums atbilst attiecīgai drošības klasei, tas ir līmētais stikls jeb tā sauktais laminētais stikls.
 
RC3 – pieredzējis kramplauzis aprīkojies ar otru, papildus skrūvgriezi un "kazas kāju" 5 minūtes lauž aizvērtu, slēgtu konstrukciju.

RC4 – pie uzlaušanas rūdītam kramplauzim būs jādarbojas vismaz 10 minūtes un  aprīkojumā būs arī kalts, cirvis un elektriskie instrumenti, piemēram, urbis,  leņķa slīpmašīna (“fleksis”).

RC5, RC6 drošības klases konstrukcijas attiecīgi ir vēl drošākas.

Papildus informācijas meklēšanai atslēgvārdi:
Burglar resistance (angļu valodā)
Einbruchhemmung (vācu valodā)