Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 teikts:
Būve jāprojektē un jābūvē tā, lai būves ekspluatācijas un remonta laikā tās lietotājiem neizraisītu nepieņemamus nelaimes gadījumu vai zaudējumu riskus, piemēram, slīdēšanu, krišanu, sadursmes, apdegumus, nāvējošu elektrošoku, eksplozijas radītus ievainojumus un zādzības ielaužoties. Jo īpaši būves jāprojektē un jābūvē, ņemot vērā pieejamību un izmantošanas iespējas personām ar invaliditāti.

Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21 ir dažādi norādījumi, kur minētas dažādas drošības prasības, t.sk. punkts 54.:
Visus būvju elementus un konstrukcijas projektē, ierīko un uztur tā, lai neapdraudētu cilvēku drošību.

LBN 200-21 ir atsevišķs punkts 59., kurā teikts, ka:
Logus bērnu iestādēs projektē ar drošības slēdžiem.

Sidnejas, Austrālijas bērnu hospitāļis ir veicis statistiku par nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar bērniem un logiem un ir veikta nelaimes gadījumu analīze, atbilstoši doti arī dažādi priekšlikumi un uzskaitītas prasības nelaimes gadījumu novēršanai.
https://kidshealth.schn.health.nsw.gov.au/window-safety
NSW Fair Trading information graphic on window safety
Attēls: NSW Fair Trading information graphic on window safety

Ir dažādi riski, varbūtības, kas varētu apdraudēt bērnus, piemēram, izkrišana pa atvērtu logu, jeb pirkstu iespiešanu durvīs, bet ir arī risinājumi, kas samazina šādu nelaimes gadījuma riskus.
Attēla zemāk redzams, ka logiem demontēti visi logu rokturi skolas koridorā, lai, acīmredzami, ierobežotu bērnu iespēju atvērt loga vērtnes.
logs bez rokturiem

Bērnu drošību var realizēt arī fiziski nenoskrūvējot rokturus, bet izmantojot slēdzamos rokturus, divu roku-principa logu rokturus, jeb izmantojot speciālos noņemamos “Custodian handle” rokturus.
bērnu drošības rokturi

Kā risinājums bērnu aizsardzībai var būt arī stikla margas - franču balkona risinājums.
logs ar franču balkona stiklojumu

Durvis var nodrošināt ar dažādiem bērnu pirkstu aizsardzības risinājumiem.
bērnu drošībai, rokām kritiskās vietas durvīs

Papildus drošības prasības ir arī stiklojumiem, kuri atrodas zemu. Zemāk attēls no Lielbritānijas būvnoteikumiem, sadaļa “Glazing in critical locations”
kritiskās vietas stiklojumā

Stiklojuma drošībai ir līdzīgas prasības minētas Logu durvju ražotāju asociācijas (LLDRA) vadlīnijās.

Papildinformācija un ilustrācijas internetā par stikla margām vācu valodā atrodama ar atslēgvārdiem “Französischer Balkon Glas” vai “Absturzsicherung für Fenster”.
Papildinformācija un ilustrācijas internetā par pirkstu aizsardzību durvīs meklējama “anti-finger-trap doors” vai vācu valodā “Fingerschutz Türen”