Uw , siltumcaurlaidības aprēķins pēc EN ISO 10077-1

Uw - vērtība jeb loga siltuma caurlaidības koeficients ir siltuma plūsma vatos [W] caur loga konstrukcijas 1m2, pie grāda temperatūras starpības.

Uw mērvienība ir W/m2·K

Loga siltuma caurlaidības koeficentu veido loga rāmja, stikla paketes un stikla paketes starplikas īpašības un to kombinācijas.
loga Uw vērtība
Uf – loga rāmja, vērtnes profila siltuma caurlaidības vērtība.
Ug – stiklojuma siltuma caurlaidības koeficenta vērtība, kuru ietekmē stikla kārtas, stikla pārklājumi, gāzes pildījums starp stikliem.
ψ - stikla paketes starplikas lineārais siltuma vadības koeficents, kuru meklē pēc attiecīgām tabulām, ta kā to ietekmē starplikas materiāls, stikla īpašības un loga rāmja materiāls.

Jo mazāka ir Uw vērtība, jo labāka būvelementa energoefektivitāte.
Energoefektīva konstrukcija nozīmē ne tikai zemākas ekspluatācijas izmaksas, bet arī augstāku temperatūru uz konstrukcijas iekšējās virsmas, kas savukārt samazina kondensāta veidošanās riskus. Taupot apkures enerģiju, tiek samazinātas siltumnīcas efektu izraisošās gāzes, CO2 izmeši.

Atbilstoši EN 10077-1 normas prasībai, konstrukcijas Uw vērtība būtu noapaļojama līdz diviem nozīmīgiem, raksturojošiem skaitļiem.

Uw vērtības atainošana

Siltuma caurlaidības koeficientu Uw iegūst kadā no šādiem variantiem:

 • testējot, mērot standarta 1,23m x 1,48m konstrukcijas siltuma zudumus, ar tā saukto „Hot Box” aprīkotā laboratorijā. Piemēram: Rozenhaimas logu tehnikas institūts (Institut für Fenstertechnik Rosenheim) http://www.ift-rosenheim.de/
 • vadoties pēc EN ISO 10077-1 tabulām
 • aprēķinot pēc EN ISO 10077-1 formulas

Loga siltuma caurlaidības koeficenta Uw noteikšana, pēc normas EN ISO 10077-1 dotajām tabulām

Neatkarīgi no loga izmēriem, pēc normā dotajām tabulām iegūst Uw vērtību, zinot:

 • rāmja laukuma attiecību pret loga laukumu (vairāk par 20 vai 30% loga laukuma)
 • loga rāmja siltuma caurlaidības koeficentu
 • loga stikla paketes siltuma caurlaidības koeficentu
 • stikla paketes starplikas materiālu

Uw vērtības tabula jāizvēlas atbilstoši loga konstrukcijai:

 • Tabula F.1, vertikāls logs ar vairāk par 30% rāmja laukumu un klasisko stiklojuma starplikas materiālu
 • Tabula F.2, vertikāls logs ar vairāk par 20% rāmja laukumu un klasisko stiklojuma starplikas materiālu
 • Tabula F.3, vertikāls logs ar vairāk par 30% rāmja laukumu un siltumtehniski uzlaboto stiklojuma starplikas materiālu
 • Tabula F.4, vertikāls logs ar vairāk par 20% rāmja laukumu un siltumtehniski uzlaboto stiklojuma starplikas materiālu

Loga siltuma caurlaidības koeficenta Uw aprēķina formula

Ņem vērā rāmja, stiklojuma laukumus un to siltuma vadītspējas koeficentus, kā arī stikla paketes starplikas lineāro siltuma vadības koeficentu, kuru apzīmē ar grieķu burtu ψ (Psi).Kur:

 • Uw – loga siltuma caurlaidības koeficents (W/m2·K)
 • Uf – loga rāmja siltuma caurlaidības koeficents (W/m2·K)
 • Ug – loga stikla siltuma caurlaidības koeficents (W/m2·K)
 • Ig – lineārais siltuma caurlaidības koeficents, kuru veido rāmja, stikla paketes un paketes starplikas kombinācijas termiskās īpašības, jeb Psi vērtība (W/m·K)
 • Ag – stiklojuma laukums (m2)
 • Af – loga rāmja laukums (m2)Apzīmējumos izmantotie indeksi: f, g, w ir no angļu valodas Frame, Glass, Window.


Svarīgi! Ja rāmja laukums Ag un stiklojuma redzamais perimetra garums atšķirīgs loga iekšpusē un ārpusē, tad aprēķinos izmanto lielāko tā vērtību. Savukārt stikla laukumam Ag aprēķinos izmanto mazāko izmēru.
Af = max (Afi; Afa) (laukums rāmja iekšpusē; laukums rāmja ārpusē)
Ag = min (Agi; Aga) (laukums stiklam iekšpusē; laukums stiklam ārpusē)
Aw = Af + Ag
Ig = max (Igi; Iga) (stikla redzamais perimetrs iekšpusē; stikla redzamais perimetrs ārpusē)

Papildus informācija angliski: Thermal Performance of Windows, Doors & Shutters. Calculation of Thermal Transmittance.
Papildus informācija vāciski: Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen. Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten.