Būvelementa siltuma caurlaidības koeficientu URN [W/(m2 x K)] normatīvā vērtība ir definēta Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, skat. tabulu nr.1 un jāņem vērā arī temperatūras faktors κ, kuru aprēķina pēc formulas: 

κ = 19/(Θi – Θe), kur

Θi - iekštelpu aprēķina temperatūra (°C), kas izvēlēta atbilstoši ēkas izmantošanai;

Θe - āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā (°C) atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" vai temperatūra blakus telpā, ja aprēķinu veic būvelementam, kas atrodas starp divām blakus telpām.

Izvērtējot komforta temperatūras ietekmi uz ēkas siltumtehniskajiem parametriem dažādos apstākļos, „κ” temperatūras faktora formulā iekļautās konstantes lielums tika pieņemts 19 saskaņā ar standartu EN ISO 7730 „Mērenas siltuma vides - Paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu noteikšana un siltuma komforta apstākļu specifikācija” un saskaņā ar standartā EN 15251 „Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes novērtēšanai” iekļauto siltuma komforta un telpu mikroklimata parametru noteikšanas kārtību.

Piemēram, logu un durvju siltuma caurlaidības noteikšana dzīvojamai mājai Liepājā:

dzīvojamā māja Liepājā

Dzīvojamā ēkā pēc plānojuma dažādas telpas, kurām pieder attiecīgi būvelementi ar tiem izvirzītām prasībām.

dzīvojamās mājas plāns

Dzīvojamās ēkas būvelementa siltuma caurlaidības koeficientu URN [W/(m2 x K)] normatīvās vērtības saskaņā ar LBN 002-15, skat. tabulu nr.1:

LBN 002-15, 1. tabula

κ” vērtība tiek ņemta no Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 tabulas nr.8 "Temperatūras faktora vērtības", t.i. to aprēķina pēc iepriekš aprakstītās formulas: κ = 19/(Θi – Θe)

Θe – aprēķinu āra temperatūra ņem no LBN 003-01 "Būvklimatoloģija", attiecīgi Liepājai apkures perioda vidējā gaisa temperatūra ir 0,6 °C

LBN 003-01 Būvklimatoloģija 7. tabula Liepāja

Θi – iekštelpu gaisa temperatūru aprēķinam ņem no Latvijas būvnormatīva LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”

LBN 211-08, 2. pielikums

Atbilstoši būvnormatīva prasībām, ēkas stūra istabās tiek rēķināta papildus 2 °C temperatūra.

dzīvojamās mājas plāns ar telpu temperatūru

Attiecīgi atšķirās dzīvojamās ēkas atsevišķu būvelementu normatīvās prasības URN [W/(m2 x K)]

būvelementu normatīvās vērtības ēkai Liepājā

Konkrētajā gadījumā, energoefektīvākam būvelementam jābūt savienotā sanitārā mezgla (vannas, tualetes) istabas loga konstrukcijai, konkrētā gadījumā 0,94 W/(m2 x K).

Par normatīva LBN 002-15 pieļaujamiem izņēmumiem.
LBN 002-15 punkts 15. teic, ka atsevišķu būvelementu aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu vērtības Ui var pārsniegt normatīvo siltuma caurlaidības koeficientu URN vērtības, bet nedrīkst pārsniegt maksimālās vērtības URM, kas noteiktas LBN 002-15 2.tabulā.