Par termiskajiem tiltiem sauc trūkumus jeb nepilnības konstrukcijās un siltinājumā - ēkas energoefektivitātē.
Termiskie tilti rada enerģijas zudumus, un tajos var veidoties kondensāts ar attiecīgu labvēlīgu vidi pelējumam, sēnītēm. Termiskie tilti var būt punktveida, līniju vai atsevišķa laukuma formā.Termiskie tilti

Termiskais tilts ir jebkurš paaugstinātas siltumvadītspējas konstruktīvs ieslēgums būvelementā. (LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” punkts nr. 8.)

Termiskajiem tiltiem par pamatu var būt dažādi iemesli, piemēram - ar ēkas ģeometriju saistītie termiskie tilti, ar ēkas konstruktīvajiem risinājumiem saistītie vai termiskie tilti, kas radušies neatbilstoši, nekvalitatīvi veiktu montāžas un siltināšanas darbu rezultātā.

KONSTRUKTĪVIE TERMISKIE TILTI

Konstruktīvie termiskie tilti raksturīgi konstrukciju vietās, kur materiāls ar labu siltumvadītspēju šķērso siltumizolētu konstrukciju. Raksturīgākais piemērs ir dzelzsbetona pārsegums - balkons.

Tipiski vājās vietas siltumizolācijā ir arī loga/durvju ailes un rāmja pieslēguma vieta, palodzes un durvju sliekšņi.

termogrāfija logs

Sienu/starpsienu savienojumi ar neapkurinātām telpām. Dobumi sienā, kur novietoti radiatori.

ar konstrukciju saistītie termiskie tilti

 

AR ĒKAS ĢEOMETRIJU SAISTĪTIE TERMISKIE TILTI

Tipiski ēkas stūros, kur iekšsienas, telpas siltuma uzņemošais laukums ir mazāks par attiecīgo ārsienas siltuma atdeves laukumu, veidojas ģeometriskie termiskie tilti.

Termogrāfija ēkas stūrī

Tādi vai citādi, ir nenozīmīgi un grūtāk pamanāmi, kā arī būtiski un viegli ieraugami termiskie tilti, kā zemāk redzamā foto redzamās kāpnes un attiecīgais kāpņu laukums, kurš pa perimetru ir siltināts.

trepes termiskais tilts

Konkrētās kāpnes no cita skatu punkta, attēlā zemāk ir skaidri redzama veikto siltināšanas darbu aplamība, jo ko dod betona kāpnes tikai daļēji, no sāniem nosiltināt?

slikti nosiltinātas kāpnes

Zemāk, termogrāfijas attēlā var redzēt, ka būtiski enerģijas zudumi ir caur ēkas cokolu, durvīm un arī iepriekš pieminētā kāpņu perimetra siltināšana ir bijusi bezjēdzīga.

kāpņu laukuma siltināša CAT S60 termogrāfija

Augstāk redzamais termogrāfijas attēls iegūts ar viedtālruņa CAT S60 iebūvēto infrasarkano staru kameru.

SILTUMA, TERMISKIE TILTI VAI AUKSTUMA TILTI?

Cietā vielā, gāzē, šķidrumā siltums, enerģija izplatās, savstarpēji mijiedarbojoties molekulām. Molekulu kustība apstājas absolūtās nulles (-273,15 °C) temperatūrā.

Siltums ir pazīme, ka cietā vielā, šķidrumā vai gāzē ir zināma molekulu kustība (mijiedarbība). Molekulām savstarpēji mijiedarbojoties, notiek enerģijas pārnese no molekulas uz molekulu. Blīvas vielas ar lielu molekulu daudzumu tilpuma vienībā ir labāks siltuma vadītājs, kā vielas ar mazu molekulu daudzumu uz tilpuma vienību. Piemēram, gaiss un vakuums, gaiss ir labs izolators, bet vakuums ir vēl labāks izolators. Siltumizolācijas materiāli arī ir ar mazu blīvumu (mazs svars).

Siltuma, enerģijas plūsma notiek no augstākās enerģijas jeb siltākās puses uz aukstāko - attiecīgi siltums pārvietojas un runa ir par siltuma jeb termiskiem tiltiem.

Apzīmējums vācu valodā ir Wärmebrücke (siltuma-tilts) un angliski Thermal bridge (termiskais tilts).