Avārijas izeja un ugunsdrošība ir atsevišķi jautājumi, bet nepieciešamības gadījumā arī ugunsdrošas durvis var tikt aprīkotas ar avārijas izejas jeb panikas durvju atslēgām un atbilstošiem rokturiem.

ugunsnelaime un EN 1125 evakuācijas izeja ar cilvēkiem

GALVENĀS PRASĪBAS EVAKUĀCIJAS DURVĪM

•    Nospiežot durvju rokturi, durvīm jābūt atveramām vienā mirklī, bez atslēgas izmantošanas
•    Evakuācijas durvīm ir jāveras evakuācijas virzienā
•    Evakuācijas ceļiem jābūt brīviem

Saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu (LBN) 201-15 "Būvju ugunsdrošība", punkts nr.149: Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz 2000 mm.
Durvju brīvais platums ir vismaz 900 mm.

evakuācijas durvis un latvijas būvnormatīvs LBN 201-15

Plānojot durvju izmērus, ir jāpatur prātā, ka durvju rāmi un rokturi samazina evakuācijas izejas platumu, it īpaši, ja durvis ved uz koridoru jeb kāpņu telpu, kur durvju atvēršanu ierobežo sienas.

durvju brīvais platums evakuācijas durvīm

 

AVĀRIJAS IZEJAS DURVIS (Eiropas norma: EN 179)

Šī norma attiecas uz ēkas daļām, kas nav pakļautas publiskai izmantošanai un kur apmeklētaji ir iepazīstināti ar konkrēto avārijas izejas durvju atrašanās vietu un funkciju. Tās var būt arī blakus izejas publiskās ēkās, attiecīgā personāla lietošanai.
Avārijas durvju roktura brīvajam galam jābūt vērstam pret durvīm.

EN 179 durvju rokturis

 

AVĀRIJAS UN PANIKAS IZEJAS DURVIS (Eiropas norma: EN 1125)

Tās ir durvis, kuras  nepieciešamas, lai evakuētu  lielu, neorganizētu cilvēku pūli vai cilvēku grupu, kas nav apmācīta, kā konkrētajās telpās rīkoties ārkārtas situācijā un biedējošu vai apdraudošu apstākļu ietekmē, piemēram, trauksmes, tumsas, uguns un dūmu ietekmē un kura visticamāk pakļausies vispārējai panikai.

evakuācijas durvis EN 1125
Sabiedriskajās ēkās, piemēram, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, viesnīcās, iepirkšanās centros evakuācijas durvīm ir jābūt aprīkotām atbilstoši EN 1125 prasībām, kur apmeklētāji intuitīvi var tās izmantot bez iepriekšējas instruktāžas.
Anti-panikas izejas durvīm jābūt aprīkotām ar nospiežamo vai piespiežamo stangu.

Anti panikas durvis var būt dažāda veida: daļējas, jauktās un pilnās panikas.

Avārijas izejas slēdzenēm pēc to funkcionalitātes ir vairāki B, C, D, E varianti.

Panikas un evakuācijas izejas durvis ir jāaprīko ar atbilstoši pieņemtām pazīšanas zīmēm un atzīmē uz evakuācijas plāna atbilstoši standarta LVS 446 prasībām, ēkām, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas).

evakuācijas izejas apzīmējums

Lai kontrolētu avārijas izejas un evakuācijas durvju izmantošanu un nodrošinātos pret nepamatotu to izmantošanu, durvis aprīko ar attiecīgas kontroles, signalizācijas palīdzību.

avārijas izejas durvju kontroles sistēma

Evakuācijas durvis var tikt aprīkotas ar piekļuves kontroles sistēmu, kas nodrošina durvju ikdienas kontrolētu lietošanu un netraucē tās izmantot arī ārkārtas gadījumos. Piekļuves kontrole jānovieto tiešā durvju tuvumā, kā to paredz atbilstoši EN 13637 Elektroniski vadāmas sistēmas izmantošanai evakuācijas izejās.

Kategoriski nepieļaujama ir evakuācijas ceļu, izeju aizkrāmēšana, citāda bloķēšana, noslēgšana.

aizliegta evakuācijas izeju bloķēšana

Piemēram, attēlā zemāk redzamās durvis ir apzīmētas kā evakuācijas, bet tās nekalpo evakuācijas mērķim un neatbilst EN 1125, jo tās ir noslēgtas un nav aprīkotas ar attiecīgu durvju atvēršanas furnitūru (nospiežama vai piespiežama stanga).

EN 1125 neatbilstoša durvju furnitūra

 Evakuācijas normas neparedz aizslēgtas durvis ar norādēm, kur ārkārtas gadījumā meklēt atslēgas no slēgtām durvīm.

neatbilstoša evakuācija izeja

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" ir teikts 5.5. Durvis, 147.3. ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas).

Ārkārtas gadījumos būtu jādod iespēja glābties visiem, nešķirojot tajos, kuri ir "ar durvju kartēm" un tajos kuriem tādas nav.

neatbilstoša evakuācija izeja

papildus informācija pdf faila formāta prezentācijā:
Ugunsdrošība un evakuācija (prasības, normas un prakse)

Eiropas Ugunsdrošības asociāciju konfederācijas http://cfpa-e.eu viceprezidenta Andersa Bergkvista komentārus par evakuācijas izejām publiskās ēkās Latvijā var skatīt 2018.gada 15.janvāra «Aizliegtais paņēmiens» raidījumā, operācija «Evakuācija».