Briesmu vai draudu gadījumā evakuācijas durvis nedrīkst būt šķērslis un kavēt cilvēkus pamest bīstamo ēku.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība": Evakuācijas ceļus un evakuācijas izejas ierīko cilvēku evakuācijai no būvēm un telpām ugunsgrēka un citu briesmu vai draudu gadījumā.

Avārijas un evakuācijas izejas durvīm ir jānodrošina, lai nepiederošās personas neiekļūst ēkā un vienlaicīgi, briesmu gadījumā, nodrošinātu avārijas un evakuācijas izejas brīvas.

Ārkārtas gadījumā cilvēkam nebūtu jāmeklē, kur atrodas durvju atslēgas.

atslēgas atrašanās vietas norāde

Ārkārtas gadījumā cilvēkam nebūtu jāmeklē, kur atrodas dežurants, kurš glabā durvju atslēgas.

slēgtas evakuācijas durvis nav atbilstoši būvnormatīvam LBN 201

Durvju atslēga arī speciālā atslēgu kastītē rada būtiskas cilvēku drošības problēmas.

durvju atslēga pie evakuācijas durvīm nav atbilstoši būvnormatīvam LBN 201
Pieredze rāda, ka praksē ir gadījumi, kad nav iespējams vai arī ir apgrūtināti atvērt slēgtas durvis, kuras atslēga novietota speciālā atslēgu kastītē. Tam atbilstoši, Vācijā kopš 1991. gada avārijas izeju atslēgu kastītes tiek uzskatītas par nepieņemamu avārijas un evakuācijas durvju noslēgšanas risinājumu, atbilstoši OVG.NW (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen) spriedumam no 3.12.91 4a 1766/90; BVerwG (Das Bundesverwaltungsgericht) lēmumam no 17.6.92 B5592 OVG Münster.

Vācijā arī šodien šādu atslēgu kastītes iespējams iegādāties, bet šādu atslēgu kastīti nav paredzēts izmantot avārijas un evakuācijas izeju durvīm, par ko liecina attiecīgā produkta apraksta informācija: “Nach EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar.”

Evakuācijas izejas ir kontrolējamas neapdraudot cilvēku drošību. Piemēram, kā tas paredzēts LVS EN 13637 Ēku tehniskais nodrošinājums. Elektroniski vadāmas sistēmas izmantošanai evakuācijas izejās. (Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes)

papildus informācija pdf faila formāta prezentācijā:
Ugunsdrošība un evakuācija (prasības, normas un prakse)

un rakstā par evakuācijas durvīm.

Eiropas Ugunsdrošības asociāciju konfederācijas http://cfpa-e.eu viceprezidenta Andersa Bergkvista komentārus par evakuācijas izejām publiskās ēkās Latvijā var skatīt 2018.gada 15.janvāra «Aizliegtais paņēmiens» raidījumā, operācija «Evakuācija».