Būtiska loma energoefektīvam logam ir stiklu paketes savienojumam, stiklu paketes starplikas īpašībām.

stikla paketes starplikas

Stikla paketē starplikas no alumīnija materiāla loga konstrukcijā veido termisko tiltu, noved pie siltuma zudumiem, loga energoefektivitātes samazināšanas.

Stikla paketes alumīnija starplika veido jūtami aukstākas zonas pie stikla malas, kas kalpo par iemeslu kondensācijai, loga rasošanai un tam sekojoša iedzīvotāju diskomforta.

kondensāts uz loga

Stikla paketes klasiskai, alumīnija materiāla starplikai ir alternatīvas, dažādu ražotāju starplikas ar termiski labākām īpašībām, kuras sauc arī par „siltā mala”, angļu valodā „warm edge”, vāciski „Warme Kante”.

mūsdienīga termiski uzlabota stikla paketes starplika, jeb

Stikla paketes starpliku loga konstrukcijas Uw vērtības aprēķinā sauc par ψ (psi) vērtību, tās mērvienība ir W/mK.

psi logam un kopējais Uw

Loga konstrukcijas siltumcaurlaidības aprēķina formula pēc EN ISO 10077-1 Uw  ievērtē stikla paketes starplikas (psi) ietekmi: 

Uw aprēķina formula ar psi vērtību, pēc EN ISO 10077-1

pēc EN ISO 10077-1 ir definēts, ka termiski uzlabota stikla paketes starplikai jāatbilst prasībai:

Σ (d x λ) ≤ 0,007 W/K

kur:
d = biezums stikla paketes starplikai; (m)
λ = stikla paketes starplikas siltumvadītspēja; (W/mK)

Stikla paketes starplikas biezumus ievērtē atbilstoši siltuma plūsmas virzienam pretī stāvošo, skat attēlu zemāk:

dažāda veidu uzlabotās stikla paketes starplikas

Konkrētās stikla starplikas psi vērtību skatās tehnisko datu lapā, katram ražotājam atsevišķi. Jāņem vērā, ka stikla paketes starplikas vērtība atkarīga arī no stiklu skaita paketē un no stiklojuma nesošās rāmja konstrukcijas, materiāla.

Termiski uzlabota stikla paketes starplika nodrošina augstāku virsmas temperatūru uz iekšējā stikla virsmas, kas savukārt samazina kondensāta rašanās risku uz loga.

Piemēram, tabulā zemāk stikla paketes alumīnija starplikas salīdzinājums ar kādas termiski uzlabotas starplikas rādītājiem un attiecīgo loga iekšējas virsmas temperatūru:

stikla paketes dažādu materiālu starplikas salīdzinājums

Aktuālās stikla paketes starplikas tehnisko datu lapas atrodamas "Der Bundesverband Flachglas" mājas lapā: www.bundesverband-flachglas.de, bezmaksas lejuplādes sadaļā.