Zinot vēja ātrumu un no tā izrietošo vēja spiedienu uz ēkām un to atsevišķām daļām, var veikt statikas aprēķinus, lai noteiktu tās atbilstību konkrētām vēja slodzēm.

Uz ēkas konstrukciju vējš rada ne tikai spiedienu bet arī sūces slodzi.

vēja spiediens un sūce uz ēku

Piemēram, vēja ātrums ir jāņem vērā arī izvēloties ārējās saules aizsardzības žalūziju sistēmas, jo bieži tām ir definēts maksimālais pieļaujamais vēja ātrums (m/s).

Atbilstoši būvnormatīva LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" 5.punktam, vēja raksturlielumus Baltijas jūras piekrastes atklātās teritorijas ģeogrāfiskajiem punktiem piecu kilometru platā joslā nosaka, pēc 1.pielikuma 13., 14. un 15.tabulā minētiem Liepājas klimatoloģiskajiem rādītājiem.

Atsevišķu pilsētu maksimālā vēja ātruma un maksimālo vēja brāzmu (m/s) vērtības skata no šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulas.

Fundamentālo vēja pamatātrumu, vb skata atbilstoši ģeogrāfiskai vietai no šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulas 1.1attēla:
fundamentālais vēja pamatātrums Latvijā

Būvnormatīva fundamentālā vēja pamatātruma vērtība katrā novērojumu punktā noteikta, izmantojot informāciju par katra gada maksimālo vidējo vēja ātrumu 10 minūšu laikposmā neatkarīgi no vēja virziena (cdir) un gadalaika (cseason). Katra gada maksimālā vēja ātruma vērtība pārrēķināta 10 metru augstumam virs līdzena, atklāts lauku apvidus ar zemu veģetāciju, atsevišķām ēkām, kokiem, kas atbilst apvidus II kategorijai, ar 2% varbūtību (reizi 50 gados).
apvidus nr.2

Priekšstatam par vēja ātrumu var ņemt Boforta (Beaufort) skalu, pēc kuras, Liepājas pilsētas fundamentālais vēja pamatātrums 26m/s tiek vērtēts 10 ballēs jeb stipra vētra. 10 balles, stipra vētra pēc Boforta(Beaufort) skalaVēja ātruma attiecīgo vēja spiediena (kN/m2) pamatvērtību skata atbilstoši ģeogrāfiskajam novietojumam, pēc LBN 003-01 1.pielikuma 15.tabulas 1.2 attēla:

vēja spiediena pamatvērtība Latvijā

Latvijas būvklimatoloģijas vēja spiediena pamatvērtības noteiktas saskaņā ar standartā LVS EN 1991-1-4 minētajām 4.1. un 4.10. formulām.

vēja ātruma pamatvērtības formula

 vēja slodzes formula

 

Kur:
qb – vēja spiediena pamatvērtība, N/m2;
vb – vēja ātruma pamatvērtība, m/s;
ρ – gaisa blīvums, izrunā Rho, ρ =1,25 kg/m3

Vēja spiediena pamatvērtības aprēķina piemērs, ja vēja ātruma pamatvērtība ir 31m/s:

vēja pamatspiediena aprēķina piemērs

Būtiski: veicot statikas aprēķinus atbilstoši Eurocode 1, papildus vēja spiediena pamatvērtībai ir jānovērtē arī būves aerodinamiskie koeficenti.

 

Vēja nodarīto postījumu piemēri Latvijā:

2012. gada 5.oktobris. Vēja brāzmas norāvušas daļu fasādes no Rīgā esošā tirdzniecības parka «Alfa».

2013. gada 2.decembris. Rīga, vēja ātrums brāzmās 24m/s. Kr.Barona un Stabu ielas stūrī norauj celtniecības stalažas sabojājot automašīnas, blakus esošo māju, saraujot elektrības vadus, kā rezultātā tika apgrūtināta arī tramvaju kustība.

2013. gada 29.oktobris. Liepāja, brāzmās vēja ātrums Kurzemē sasniedza pat 30 - 31m/s, kas pēc Boforta skalas ir 11 balles, ļoti stipra vētra, jeb viesuļvētra, sagruva no gāzbetona blokiem būvēta, nepabeigta jaunceltne.

Rīgas centrā vēja ātrums līdz 24m/s, Rīgas ostā fiksētās vēja brāzmas 29m/s. Purvciemā, 10 stāvu ēkai Pūces ielā, sākot no 6. stāva un uz augšu, norauts siltinājums 80m2 platībā.

2014. gada 15.marts. Vēja brāzmas Ventspilī un Liepājas ostā dienas vidū sasniegušas 30 m/s.
Liepājā, ostā apgāzies celtnis, Klaipēdas ielā daudzdzīvokļu namam norauts siltinājums, vienstāvu sabiedriskai ēkai norauts plakanais jumts.

 


Liepājā, ostā apgāzies celtnis, Klaipēdas ielā daudzdzīvokļu namam norauts siltinājums, vienstāvu sabiedriskai ēkai norauts plakanais jumts.

 

 

 

Saldus rajonā, no vēja cietis vides reklāmas statīvs:

veja noliekts vides reklamas stativs

veja noliekta vides reklamas stativa stiprinajums