Ekoloģija un Vide

Pilsētas vides trokšņu karte

Rīgas pilsētas vides trokšņu karte noderēs, lai vērtētu, salīdzinātu un, piemēram, izvēlētos atbilstošāko skaņas izolācijas risinājumu dzīvoklim vai birojam.

vides trokšņu karte pilsētā Rīga

  >>>

Lietus ūdens izmantošana

Ūdens ir dzīvībai ļoti svarīgs resurss un tas ne visur un ne visiem ir pieejams. Cilvēces pienākums ir ūdens saudzīga un racionāla izmantošana, turklāt jāmin, ka dzeramā ūdens sagatavošana nav bezmaksas un tas ir papildus iemesls un motivācija taupīt šo resursu.

lietus ūdens vākšana

  >>>

Vides pieejamība

Vides pieejamība ir būtisks jautājums, par ko obligāti ir jāatceras, projektējot un izbūvējot ēkas, to elementus un konstrukcijas. Ar vides pieejamību saistītos jautājumus pierasts saukt par “barjeru brīviem”.

vides pieejamiba

  >>>

Kompaktas un sarežģītas formas ēkas

Enerģiju tiek zaudēta caur ēkas konstrukciju virsmas laukumu neatkarīgi no izvēlētā ēkas siltinājuma un siltinājuma biezuma. Kompaktas formas ēkas ir praktiskas un vieglāk panākama labāka ēkas energoefektivitāte.

dažādas formas ēkas

 

  >>>

Ekoloģiskā būvniecība

Ekoloģiskā būvniecība ir videi un enerģijas avotiem atbilstoša vietas izvēle. Ēkas koncepcija un izvietojums, ēkas forma, izmantoto būvmateriālu izvēle, telpu plānojuma izkārtojums, tehnisko sistēmu izvēle un veģetācijas iesaistīšana.

ekoloģiskā būvniecība

  >>>

Ekoloģija

Ekoloģija ir salīdzinoši jauna bioloģijas zinātnes daļa, kurā runa ir par organismu un vides mijiedarbību, kā arī par attiecībām starp pašiem organismiem.

daba. ekologija.

  >>>

Ēkas energosertifikācija

Ēku energoefektivitātes likuma mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti, kā arī informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu.

ēkas energosertifikācija

  >>>

Gaiss

Gāzu maisījumu, kas veido Zemes atmosfēru, sauc par gaisu.

Gaiss

  >>>