vides trokšņu karte pilsētā Rīga

Rīgas pilsētas vides trokšņu interaktīvā karte noderēs, lai vērtētu, salīdzinātu un, piemēram, izvēlētos atbilstošāko skaņas izolācijas risinājumu dzīvoklim vai birojam.
Vides trokšņa kartē ir iespējams skatīt trokšņu līmeņus dienā, naktī un vakarā vai vidējo trokšņa līmeni diennaktī, kas ir būtiski, lai novērtētu apstākļus atbilstoši konkrētām prasībām. Piemēram, vides trokšņi naktī ir svarīgāki dzīvoklim, kur iedzīvotāji naktī grib atpūsties, savukārt biroju vides trokšņi ietekmē darba laikā, t.i. pa dienu.
Vides trokšņa novērtēšanas kartes paredzētas izmantošanai Eiropas Savienības pilsētās ar vairāk nekā 100’000 iedzīvotājiem. Rīgas pilsētas vides trokšņu kartes atrodamas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā:

http://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/vides-troksnis/

vides trokšņu karte pilsētā Rīga

Par pamatu ņemot informāciju no vides trokšņu kartes, ir iespējams arī plānot trokšņu aizsardzības risinājumu. Izvēloties ielas segumam, kustības intensitātei atbilstošu rajonu un ielu Rīgā, var prognozēt arī nepieciešamo aizsardzību no trokšņa priekš citām, mazākām pilsētām, kur nav izstrādātas šādas trokšņu kartes informācijas.
Skaņas slāpējošām īpašībām Rw (C;Ctr), kuru vērtē decibelos (dB) atbilstoši standartam “EN 12758 Stikls būvniecībā. Stiklojums un skaņas izolācijas īpašības. Izstrādājumu apraksti un īpašību noteikšana.”
Par piemēru - telpā var nonākt aptuveni 40 dB trokšņi, ja attiecīgās pilsētas teritorijas apkārtējās vides troksnis ir 70 dB, bet norobežojošās konstrukcijas skaņas izolācijas vērtība ir tikai 30 dB. Vairumā gadījumu šāda skaņas izolācija nenodrošinās pietiekamu komfortu pie šāda trokšņu līmeņa, bet jārēķinās, ka nav arī jēgas plānot utopisku skaņas izolāciju, kuru tehniski nevar sasniegt, jeb kuras izmaksas nav atbilstošas plānotā projekta budžetam.

Atkarībā no stikla paketes uzbūves var rēķināties ar sekojošām skaņu izolējošām īpašībām:

divkārša stikla skaņas izolējošās īpašības

 

trīskārša stikla skaņas izolējošās īpašības

Informācija par stikla paketes skaņu slāpējošo informāciju ir ņemta no viedtālruņu aplikācijas AGC Acoustic

Saint Gobain piedāvā stikla konfigurācijas skaņu izolējošās un citas īpašības izvērtēt ar interneta lapā https://calumenlive.com no kurienes ir ņemta sekojoša stikla konfigurācija ar salīdzinoši augstu skaņas slāpējošu īpašību.

stikla pakete ar augstu skaņas izolējošu spēju

Skaņas izolācijas izmantotie simboli pēc normas EN 12758 Stikls būvniecībā. Stiklojums un skaņas izolācijas īpašības. Izstrādājumu apraksti un īpašību noteikšana:
R - Sound Reduction Index
Rw - Weighted Sound Reduction Index
Rtr - Sound Reduction Index for Traffic Noise
C - Spectrum Adaption Term
Ctr - Spectrum Adaption Term for Traffic Noise