Būvniecības kontekstā, apkārtējās vides aizsardzībā savu ieguldījumu var likt būvējamās ēkas pasūtītājs, investors, arhitekti, inženieri, būvuzņēmēji un citi ar būvniecību saistītie speciālisti.

Pašai būvniecībai un būvmateriālu ražošanai tiek patērēts ievērojams daudzums primārās enerģijas, dabas resursi, tai skaitā izsmeļamie un neizsmeļamie dabas resursi.

Ēka paņem dabas resursus un atgriež tos izmantotus nevēlama formā, piesārņo vidi.

Celtniecības un ēku ekspluatācijas, ieskaitot apkuri rezultātā gaisa nonāk piesārņojums, un tā samazināšana ir jau uzbūvēto ēku ekspluatētāju pienākums, kā arī plānotāju uzdevums sastādot efektīvas jauno ēku koncepcijas.

Būvmateriālu ražošana, transports, celtniecības process, ēkas ekspluatācija rada izejvielu un enerģijas patēriņu, atkritumus, gaisa un ūdens piesārņojumu.

Ekoloģiskā, ilgspējīgā būvniecība ir videi un enerģijas avotiem atbilstoša vietas izvēle. Ēkas koncepcija izvietojums, forma, izmantoto būvmateriālu izvēle, telpu plānojuma izkārtojums, tehnisko sistēmu izvēle un veģetācijas iesaistīšanu, lai:
•    samazinātu enerģijas un resursu patēriņu ēkas būvniecībā un ēkas ekspluatācijas laikā,
•    tiktu izmantota dabisko sistēmu un reģenerējamo dabas resursu, tai skaitā pasīvā un aktīvā Saules enerģija,
•    samazināt siltuma zudumus, gaisa, ūdens piesārņojumu, atkritumu un notekūdeņu daudzumu un zemes platības ar necaurlaidīgo segumu pārklātās,
•    saglabāt augu un dzīvnieku valsts daudzveidību,
•    saudzīgi integrēt ēku esošajā apkārtēja vidē.


ekoloģiskā būvniecība

Pilsētas, ar to saistītā infrastruktūra un ēkas aizņem zemes platības, kas samazina veģetācijas platības. Dabai nodarīto kaitējumu daļēji kompensē ēkas apzaļumošana, kā piemēram, WOHA arhitektu 2013. gada projektā PARKROYAL Sky Gardens Hotel, Singapūrā

Ilgspējīgas būvniecības vērtēšanas sistēmas
Dažādas vērtēšanas sistēmas izveidotas, lai palīdzētu ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem efektīvāk izmantot vides resursus un būt vides atbildīgiem, videi draudzīgiem. Piemēram:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
BREEM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
HQE (Haute Qualité Environnementale)
utt.

Vērtēšanas sistēmām ir atšķirīgas novērtējuma pakāpes, un attiecīgi iegūtie sistēmu sertifikāti nav savstarpēji pielīdzināmi.

videi draudzīgu ēku vērtēšanas sistēmas

Videi draudzīga, ekoloģiska projektēšana, būvniecība un attiecīga ēkas sertifikācija dod sasniegt labāku gala rezultātu un ļauj izcelt ēku nekustamā īpašuma tirgū, uz līdzīgu ēku fona, kas ilgtermiņā atmaksājas. 

Latvijā ir nodibināta biedrība "LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS PADOME", par kuras mērķi, uzdevumiem var lasīt IBP mājas lapā www.ibp.lv

Ilgtspējīgas būvniecības padome

Interaktīvā karte, uz kuras atzīmēti Eiropas un Latvijas projekti, kuri tikuši vērtēti pēc būves ilgtspējības novērtēšanas BREEAM metodes un atbilstoši kāds vērtējums iegūts:
http://www.greenbooklive.com/search/buildingmapgoogle.jsp

karte ar BREEAM projektiem