Atmosfēru iedala vairākos slāņos. Viens no tiem - planētai Zeme pieguļošais slānis, ir troposfēra, kas aizņem vairāk par 80% no atmosfēras. Troposfēra Latvijā un citur vidējā ģeogrāfiskā platumā sniedzas aptuveni 17 km no zemes.

Jūras līmenī standarta atmosfēras spiediens(atm) vienāds ar 101325 Pa (paskāliem), jeb 1013,25 mbar (millibar).

Gaiss ir maisījums no dažādām gāzēm - slāpekļa (N), skābekļa (O2), argona (Ar), ogļskābās gāzes (CO2) u.c.

Gaisa sastāvsSlāpeklis (N2) ~ 78,1 %
Skābeklis (O2) ~ 20,9 %
Argons (Ar) ~ 0,9 %
citas gāzes ~ 0,1 % , no kurām, tai skaitā ir piemēram, ogļskābā gāzes  (CO2) koncentrācija atmosfērā ir 0,039% jeb 390 ppm (parts per million).

CO2 SATURS GAISĀ, PPM (PARTS PER MILLION)
CO2 koncentrācija noteikšana notiek izsaldētā sausā gaisā. CO2 koncentrāciju gaisā neietekmē gaisa spiediens un temperatūra.
ppm daudzums bez mērvienības, kas atspoguļo daļu no daudzuma, 1/1 000 000 vienībās.

Viens ppm ir 1/1000000 daļa no daudzuma.
1ppm = 1/1000000 = 0.000001 = 1•10-6
1 ppm ir vienāds ar 0.0001%
1ppm = 0,0001%


Industriālā perioda sākumā - pirms 1850. gada uz katru miljonu sausa gaisa molekulu saturu gaisā bija 260 CO2 gāzes molekulas jeb 0,026% no gaisa.

Ogļskābās gāzes koncentrācija nemitīgi aug, tāpēc CO2 konkrētajā brīdī jāprecizē pēc kādas no novērošanas stacijas datiem. Piemēram, 2013. gadā CO2 gaisā ir jau 400ppm un turpina augt.
CO2 koncentrācijas atmosfērā, Keeling grafiks, pēc Mauna Loa observatorijas datiem, Hawaii:


Mauna Loa observatorijas dati, Hawaii

avots: http://scrippsco2.ucsd.edu
http://en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve

CO2 ir viena no būtiskākām „siltumnīcas efekta” gāzēm un tā nonāk atmosfērā fosilo resursu (naftas produkti, dabasgāze, ogles) izmantošanas rezultātā.
Ogļskābās gāzi samazinājumu veicina augi, kuri sava fotosintēzes procesā izmanto ogļskābo gāzi.
Ogļskābās gāze saturs gaisā ietekmē cilvēka labsajūtu, koncentrēšanās un darba spējas.
Āra gaiss satur: 400 ppm
Pieņemama koncentrācija: < 600 ppm
Jūtams gaisa kvalitātes trūkums: 600 - 1000 ppm
miegainība: 1000 - 2500 ppm
kaitīga ietekme uz veselību: 2500 - 5000 ppm
Ogļskābā gāze koncentrējas pie zemes, akās, tranšejās, grāvjos un līdzīgi.

ŪDENS TVAIKS GAISĀ
Kopā ar augstāk minētajām gāzēm, gaiss satur ūdens tvaikus. Gaisam ūdens absorbcijas spēja atkarīga no gaisa temperatūras. Silts gaiss var saturēt vairāk ūdens tvaika kā auksts gaiss.
Gaisa mitrumu raksturo relatīvā mitruma procentos. Gaisa mitruma mērīšanai izmanto higrometru (Hygrometer).
higrometrs