Ēkas kompaktumu raksturo ar ēkas ārējās virsmas laukuma (A) attiecību pret ēkas tilpumu (V).

Jo ēkas virsmas laukuma un tilpuma A/V attiecība ir mazāka, jo ēka ir kompaktāka.

Piemēram, dažāda lieluma vienādmalu ēkas:

lielas un mazas mājas salīdzinajumsmazā ēka: virsma ir 6m x 6m x 6 ēkas puses = 216 m2
tilpums ir 6m x 6m x 6m ēkas augstums = 216 m3
attiecīgas ēkas kompaktums ir attiecība A/V = 216/216 = 1

lielākā ēka: virsma ir 12m x 12m x 6 ēkas puses = 864 m2
tilpums ir 12m x 12m x 12m ēkas augstums = 1728 m3
attiecīgas ēkas kompaktums ir attiecība A/V = 864/1728 = 0,5

Attiecīgi, mazāka ēka nenozīmē ka tā ir kompaktāka.

Kompaktas formas ēkas arī ir vieglāk, lētāk un ātrāk būvējamas, kā sarežģītas formas ēkas.

Sarežģītākas formas ēkām palielinās ēkas virsmas laukumu, bet ne ēkas tilpumu un attiecīgi pasliktina ēkas A/V attiecību.