Lineāri un punktveida stiprināto stiklu raksturlielumu, īpašība atbilstība ir aprakstīta vācu celtniecības tehnoloģiju institūta „Deutsche Institut für Bautechnik” (DIBt) noteikumos.

Noteikumi lineāri balstītiem stikliem aprakstītas:
TRLV, jeb „Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen" (DIBt, 08.2006)

Noteikumi atsevišķos stikla punktos nostiprinātu stikliem aprakstīti:
TRPV, jeb „Technische Regeln für die Bemessung und die Ausführung von punktförmig gelagerten Verglasungen" (DIBt, 08.2006)

Noteikumi drošības stikliem, stikla margām aprakstīti:
TRAV, jeb "Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen" (DIBt, 01.2003)

Sākot ar 2013. gada vidu, ir jauni noteikumi, vadlīnijas DIN 18008 "Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln", kuras tiek ieviestas ar 2015. gadu un aizstāj iepriekšminētos noteikumus.

Atbilstoši šiem noteikumiem, līdz desmit grādu sagāzumam skaitās vertikāls iestiklojums, bet lielākā slīpumā novietotais stikls jau tiek uzskatīts atbilstoši virsgalvas iestiklojumam.

vertikāls iestiklojums