Vides pieejamība jānodrošina visiem vienlīdzīgi - kā veciem cilvēkiem un bērniem, tā arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem.

vides pieejamibaNe tikai augsts durvju slieksnis var būt kā “barjera”, bet arī loga rokturis neaizsniedzamā augstumā var būt barjera cilvēkam ratiņkrēslā.

ratiņkrēsls un neaizsniedzams loga rokturisDažādiem elementiem, piemēram, durvju aplodas un rokturu krāsai vajag kontrastēt, lai šos elementus varētu vieglāk uztvert, it īpaši vājredzīgas personas.

Autovadītājiem ar invaliditāti domātos auto stāvlaukumus der izcelt tā, lai tie būtu vieglāk pamanāmi tiem, kuriem tie domāti un arī tiem, kuriem tie nav paredzēti.

vides pieejamība un ceļu apzīmējums

Ēkas pieguļošā teritorija un apkārtējā vide jāprojektē un jāierīko tālredzīgi ievērojot dažādas sīkas, bet būtiskas nianses, kuras kalpo kopējam vides pieejamības mērķim. Piemēram, pirms lielveikala ieejas uzstādītā brīdinājuma zīme, ka smaili papēži var iesprūst režģī, diemžēl nerisina pārvietošanās problēmu sievietēm ar augstpapēžu kurpēm.

smaili papēdīši par iesprūst

Problēmai būtu jāmeklē risinājums, jo gluži kā paziņojums “Uzmanību ietve ir slidena!” neatbrīvo sētnieku no ietves tīrīšanas, smilšu un sāls kaisīšanas.

Attēlā zemāk redzams risinājums, lai režģotos tepiķus varētu šķērsot ar augstpapēžu kurpēm nelaužot kājas un apavus.

gumijas tepiķa šķērsošana ar augstpapēžu apaviem

Arī no butaforiskiem vides pieejamības risinājumiem ir vairāk posta nekā labuma, jo uz pārāk stāva pandusa (uzbrauktuve/nobrauktuve), ir viegli paslīdēt un krist. Skat zemāk attēlu:

slīpumam neatbilstoša uzbrauktuve panduss

Federālā vides, dabas aizsardzības, būvniecības un kodolreaktoru drošības ministrija izdevusi vadlīnijas, ceļvedi uz vides pieejamu būvniecību. Vadlīnijas satur daudz foto un grafiskas informācijas, pieejamas angļu valodā “Guideline: Accessibility in Building Design” un vācu valodā “Leitfaden Barrierefreies Bauen”. Vadlīnijas pieejamas arī elektroniski, pdf faila formātā, ko jāmeklē www.bmub.bund.de interneta lapā.

bukleti par vides pieejamību

Ieskatam, iepriekš pieminētās publikācijas, vadlīniju piemēra attēlā uzskatāma informācija par izņēmuma kārtā pieļaujamām uzbrauktuvēm, kuras pieļaujamas vien ar atbilstoši aprīkotu iespēju izsaukt palīdzību, lai pārvarētu šādu, stāvu uzbrauktuvi.

grafika piemērs no grāmatas par vides pieejamību

Liepājas Neredzīgo biedrība par vides pieejamības jautājumu ir sagatavojusi izsmeļošu informāciju latviešu valodā: Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. (personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)

Aktuālo informāciju var skatīt arī Liepājas Neredzīgo biedrības mājas lapā, sadaļā "Vides pieejamība":

Liepājas neredzīgo biedrība

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ir izstrādājusi:
VIDES PIEEJAMĪBAS VADLĪNIJAS PUBLISKĀM BŪVĒM UN TELPĀM UN PUBLISKAJAI ĀRTELPAI

Vides pieejamības plānošanas pamatjautājumus apraksta Deutsches Institut für Normung (DIN) vairākās DIN 18040 sadaļās. Daudzas šīs ar vides pieejamību saistītās DIN normas var iepazīt http://nullbarriere.de, kur var tikt pie dažādiem vides pieejamības simboliem .dxf un .dwg formātā, kurus savukārt var izmantot atbilstošā vides plānošanā.

vides pieejamības dwg dxf simboliPapildus informāciju par vides pieejamības jautājumu var meklēt internetā ar atslēgvārdiem barrier-free (angļu val.), barrierefrei (vācu val.).

Apvienoto Nāciju Organizācijas (UN) Konvencijas (CRPD) „Par personu ar invaliditāti tiesībām” 2. pantā ir iekļauta “universālā dizaina” definīcija:
“Universālais dizains" nozīmē tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizainu, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības.
Universālā dizaina principi ir plašāki nekā barjeru brīvais dizains, jo ietver taisnīgumu, elastību, vienkārši un intuitīvi, viegli uztverami, toleranci pret kļūdu, mazu fizisko piepūli, izmēriem un telpu pieejā un lietošanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju var meklēt internetā “CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES”.
Vairāk par “Universālā dizaina principiem” meklēt ar atslēgvārdu "Universal design principles".

"The Lifetime Homes" standartā ir sešpadsmit projektēšanas kritēriji, kuru mērķis ar minimālām izmaksām mājas pielāgot ilgtermiņa lietošanai. Papildus informācija www.lifetimehomes.org.uk