Būvkonstrukcijas pilnā termiskā pretestība, siltumpretestības un siltumapmaiņas koeficientu aprēķināšanas metodika aprakstīta EN ISO 6946 standartā.

Būvkonstrukcijas kopējo termisko pretestību RT, kas sastāv no perpendikulāri siltuma plūsmai termiski viendabīgiem slāņiem, aprēķina ar formulu:

RT = Rsi + R1 + R2 + . . . . . . . . Rn + Rse,

Kurā ir:

  • Rsi ir iekšējās virsmas termiskā pretestība
  • Rse ir ārējās virsmas termiskā pretestība.


Virsmas termiskās pretestības mērvienība ir m2·K/W.

Virsmas termiskās pretestības raksturo ļoti plānas gaisa kārtas, kura vairāk vai mazāk mierā atrodas pie būvķermeņa virsmas.

Rsi ir iekšējās virsmas termiskā pretestība un tā mainās atbilstoši siltuma plūsmas virzienam.
Rsi - iekšējās virsmas termiskā pretestība

Gaisa slāni ap būvkonstrukcijas ārējo virsmu būtiski ietekmē gaisa kustība, vējš, caur ko ārējā virsmas termiskā pretestība ir mazāka par iekšējās virsmas termisko pretestību.

Ārējās virsmas termiskā pretestības Rse vērtība parasti ir 0,04 m2·K/W.

dažādas virsmas termiskās pretestības