Latvija, kā daudzviet Eiropa tiek līdzīgi Saules, apspīdēta, bet jārēķinās, ka Latvijas klimats, ziemas temperatūras ir zemākas, un atbilstoši arī apkurei nepieciešamā enerģija būtu nepieciešama vairāk, kā tajā pašā Vācijā, kur šādas apkures sistēmas tiek ierīkotas un strādā.

Eiropas un Latvijas Saules apspīdēšanas potenciāls

Ēkas, kuru apkure tiek balstīta uz no Saules kolektoru sistēmas iegūstamās, saulainā periodā akumulētās enerģijas Vācijā sauc par SOLARHAUS un informāciju par šādu apkures risinājumu, citas rekomendācijas un atbildes uz saistītiem jautājumiem, var iegūt Sonnenhaus-Institut e.V. interneta mājaslapā www.sonnenhaus-institut.de
Sekojošā informācija, ilustrācijas aizgūtas uz iepriekš pieminētā Sonnenhaus-Institut e.V. materiāliem ar Sonnenhaus-Institut e.V. vēlību un piebildi, ka "Konkrētās ilustrācijas izstrādātas ēkām, kurās vairāk nekā 50% apkures siltumenerģijas tiek nodrošināta no Saules enerģijas. Ilustrācijas nav optimālas, ja runa par vienkāršu apkures sistēmu ar Saules enerģijas atbalstu, kur mazāk nekā 50% ir no Saules enerģijas."

Apkures sezonā ēkas piesildīšanai Saules enerģiju var iegūt pasīvi un aktīvi.
Pie pasīvās Saules enerģijas iegūšanas tiek skaitīta enerģija, kura apkures sezonā no zemu atrodošās Saules nonāk telpās caur ēkās iestiklojumu.
Saules enerģiju aktīvi iegūt var ar Saules kolektoru sistēmu, Saules fotovoltu paneļiem. Uzskatāmi, attēlā zemāk, par enerģijas iegūšanas iespējām.

 

pasīva un aktīva Saules enerģijas iegūšana

Ļoti svarīgs ir optimāls ēkas debess puses novietojums, lai maksimāli izmantotu dienvidu debess puses Saules enerģiju. Skat zemāk attēlā:

ēkas novietojums pret Sauli

Jāprojektē Saules kolektoru novietojums un sagāzums tā, lai tie būtu maksimāli stāvus, lai to orientācija būtu pret Sauli, kad tā atrodas zemu (rudenī, ziemā un pavasarī). Skat zemāk attēlā:

ieteicamais kolektoru novietojums
Jo labāk siltināta ēka, jo mazāk nepieciešama enerģija tās piesildīšanai apkures sezonā. Saulainā  gada perioda enerģiju, lai priekš apkures sezonas akumulētu pietiekamā daudzumā, ir nepieciešams ēkā uzstādīt ievērojama tilpuma akumulācijas tvertni.
Nepieciešamības gadījumā, ja apmākušos dienu laiks ir ievilcies, tad granulu vai malkas apkure var kalpot, kā papildu enerģijas avots.

apkure no Saules iegūtās enerģijas

Saules kolektoru un enerģijas akumulatora sistēma tiek izvēlēta atbilstoši plānojamai Saules enerģijas attiecībai no visas apkurei nepieciešamās enerģijas. Piemēra pēc, zemāk redzamā grafikā izvērtēts nepieciešamais enerģijas akumulators, Saules kolektoru sistēma 160m2 ēkai Minhenē, kurā dzīvo 4 personas, un apkurei gadā nepieciešama 9000kWh enerģija, kas ir mazāk par 60kWh/m2. Kolektoru novietojums dienvidu virzienā, stāvā 60o leņķī.

Saules enerģijas attiecība apkures enerģijā

Visu aktuālo un papildinformāciju lūdzam meklēt Sonnenhaus-Institut e.V. interneta mājaslapā www.sonnenhaus-institut.de , kurā arī ir sadaļa ar biežāk uzdotiem jautājumiem un atbildēm.