Klasiskie kristāliskie silīcija (Crystalline Silicon jeb c-Si) paneļi mēdz būt:

  • mono-kristāliskie (mono-Si jeb single-crystal-Si)
  • poli-kristāliskie (poly-Si)

Mono-kristāliskajiem silīcija elementiem raksturīga viendabīga krāsa, bet poli-kristāliskajiem silīcija elementiem lāsumaina krāsa.mono un polikristaliskie fotovoltazas paneli

Mono-kristālisko silīcija elementu veiktspēja ir pārāka aptuveni par 1%, salīdzinot ar poli-kristālisko elementu veiktspēju, bet mono-kristālisko elementu izgatavošana attiecīgi ir dārgāka.

Mono-kristālisko silīcija paneļu uzstādīšanai priekšroka būtu dodama, ja nepieciešams vizuāli viendabīgs izskats vai ierobežotā pieejamā laukuma dēļ nav iespējas uzstādīt vēlamo jaudu ar poli-kristāliskiem silīcija paneļiem.

Poli-kristālisko silīcija elementu paneļi ir veiksmīgāka izvēle cenas/veiktspējas attiecības dēļ.

Piemēram, salīdzināšanai divi Saules enerģijas strāvas ģeneratori, monokristālu un polikristālu.

Paneļu skaits tiek ņemts pāra skaitlis, lai vizuāli izkārtotu divās rindās.

Abos gadījumos tiek izvēlēta viena DC-> AC trīsfāzu, 5 kW strāvas pārveidotāja, invertera iekārta Sunny Tripower 5000TL

Klimatiskie dati atbilstoši Latvijai (Rīga), fotovoltāžas paneļu novietojums 40o uz dienvidiem.

Monokristālu paneļi 20 gb. 265 Wp kopā veido 5300 Wp strāvas ģeneratoru, kura kopējais laukums ir 33,11 m2monokristaliskie Saules paneļi

Polikristālu paneļi 22 gb. 250 Wp kopā veido 5500 Wp strāvas ģeneratoru, kura kopējais laukums ir 36,69 m2.

polikristaliskie Saules paneļi

Polikristālu paneļu strāvas ģeneratora lauks ir par 3,58 m2 lielāks, kā monokristālu paneļiem, bet uz tā rēķina arī veiktspēja gada griezumā ir ļoti līdzīga, pat lielāka kā monokristālu paneļu gadījumā.*

monokristālisko un polikristālisko paneļu salīdzinājums gada griezumā

*Strāvas ģeneratora veiktspējas prognozē izmantota simulācijas programma "Sunny Design 3".

Salīdzinot dažādus risinājumus un to iekārtas jāskatās gada prognozētā veiktspēja (kWh/a), katras uzstādītās kWp jaudas veiktspēju (kWh/kWp), kā arī kopējās, attiecīgās iekārtu izmaksas (/kWp).

Piemēram, lielākais Poli-kristālisko silīcija elementu paneļu lauks "Colle des Mees" , Francijā: