Fotovoltāžas paneļu tehnisko datu lapā tiek uzrādīta Pmpp nominālā veiktspēja, Wp mērvienībās kopā ar  pieļaujamās veiktspējas pielaidi Δ Pmpp +/- Wp, standarta testa apstāļos.

fotovoltāžas veiktspējas datu lapa


Nominālās veiktspējas darba apstākļi ir noteikti pēc International Standard IEC 60904-3 STC (standard test conditions), kuros:
•    gaismas intensitāte:1000W/m2
•    gaisa masa, jeb AM (AirMass): 1,5
•    fotovoltāžas paneļu temperatūra: 25°C

AirMass indekss


NOMINĀLĀ VEIKTSPĒJA
Nominālā veiktspēja, jeb Pmpp (max.power point) tiek uzrādīta Wp (Watt-peak) mērvienībā, kas raksturo paneļu veiktspēju STC (standard test conditions) apstākļos un visas iekārtas kopējo nominālo veiktspēju norāda kWp (Kilowatt-peak) mērvienībās.
Informācija par fotovoltāžas paneļu nominālo un maksimālo jaudu ir būtiska, lai atbilstoši varētu salīdzināt dažādus paneļus un cenas.

Salīdzināšanai var izmantot paneļu kvadrātmetra kWh veiktspēju.

Biežāk sastopami ir 200, 210, 220, 240, 250 Wp veiktspējas klases paneļi. Katra atsevišķa paneļa Pmpp reālā veiktspēja atšķiras, attiecīgi pēc konkrētas +/- Δ Pmpp pielaides.
Piemēram:
Pērkot 245 Wp sortimenta paneli ir iespējams tikt pie 249Wp paneļa, ja veiktspējas pielaide Δ Pmpp ir +5 / -0 Wp, un ne 244 Wp vai mazāk, jo definēta veiktspējas tolerance -0 Wp

TEMPERATŪRAS KOEFICENTS
Jāņem vērā, ka silīcija kristālu paneļu veiktspēju ietekmē paneļu temperatūra, kas vasarā var sasniegt pat 70°C. Kāpjot paneļa temperatūrai, samazinās veiktspēja lineāri. Temperatūras koeficenti ir dažādi, atkarībā no tehnoloģijas.
•    c-Si:   -0,4 līdz -0,5 %/K
•    a-Si:   -0,21 %/K


Grafikā zemāk redzamas līknes 0,4 un 0,5%/K temperatūras koeficentu ietekme uz fotovoltāžas paneļu veiktspēju, no kura izriet, ka veiktspējas starpība ir 4,5% pie 70°C temperatūras.

dažādi fotovoltāžu temperatūras koeficenti

Nostiprinot fotovoltāžas paneļus, ir jāņem vērā, ka, ja gaisam ļauj cirkulēt un paneļiem ir iespēja ventilēties, tie mazāk uzkarsīs.