Ārsienas pēc izpildījuma ir ļoti dažādas, stāvbūves, monolīta mūra, siltinātas un nesiltinātas. Loga konstrukcijai loga ailē jāprojektē tā, lai rasas punkta temperatūras līkne, rasas punkta izoterma netiek telpā, ailē aiz loga konstrukcijas, jo tas noved pie kondensāta, pelējuma loga ailē.

Negatīvā temperatūra ziemā aiz norobežojošās konstrukcijas tiek kompensēta ar apkures enerģiju no telpas. Nulles grāda temperatūra atradīsies orientējoši monolītā mūrim vidū, ja aiz monolītas sienas ir tikpat auksts, cik telpā uzturēts siltums.

Vienkāršākais piemērs ir monolīta mūra siena, kur temperatūra mūrī mainās praktiski lineāri, atkarībā no ārā un telpas temperatūrām.

Monolīta mūra šķērsgriezumam nulles grāda izoterma atradīsies tuvāk ārsienai, ja āra gaisa temperatūra -5 oC, bet telpā ar apkuri tiek uzturēta +20 oC temperatūra. Skat, temperatūras līkni attēlā zemāk.
monolīts mūris ar temperatūras izotermu

Nedrīkst logu montēt līdz ar nesiltināta mūra ārsienu. Līdz ar ārsienu iemontēts logs atrodas caursalstošā zonā un telpas, loga ailes iekšpusē, ir papildus kondensāta riski, kas noved pie pelējuma, mūra bojāšanās.loga nepareizas montāžas piemērs

Turklāt, pārāk plata iekšējā palodze var traucēt siltā gaisa plūsmai no telpas radiatora, kas noved pie zemas virsmas temperatūras uz loga rāmja, stikla paketes un kondensāta uz loga konstrukcijas.

Monolītā mūrī, pēc Vācijas DIN 4108, logs atrodas ailes vidū, un starp logu un mūri ir vismaz 10 mm siltinājuma. Skat attēls zemāk.

monolīts mūris ar logu centrā

Līdzīgi, daudzdzīvokļu paneļu ēkas nesiltinātā ārsienā, nav lielas iespējas izvēlēties loga montāžas vietu ailē, bet princips saglabājās. Logs jāmontē ailes vidū.

Nepieciešamības gadījumā jāveic konkrētā pieslēguma detalizēta analīze, piemēram, simulācijas programmā WinIso2D.
loga pieslēguma izotermu analīze

Sarežģītākos pieslēguma gadījumos bez padziļinātās analīzes neiztikt.loga pieslēguma izotermas

Siltināta mūra sienai temperatūras grafiks ir sarežģītāks. Skat, attēls zemāk.siltināta mūra siena ar ar temperatūras izotermu

Šādā konstrukcijā, loga montāžas vieta mainās no mūra vidus uz ārsienas pusi, attiecīgi pēc temperatūras līknes konstrukcijā. Svarīgi neatstāt nesiltinātu mūri, lai neveidojas termiskais tilts loga montāžas vietā. Skat attēlu zemāk:loga nepareizas montāžas piemērs

Būtiski siltinātā mājā, piemēram, atbilstoši Passiv House standartam, logu montē siltinājuma zonā.  logs ļoti siltinātā ārsienā

Papildus informācija prezentācijā "Ārsienas konstrukcijas analīze un būvelementu pieslēgumu plānošana"