Stiklotās konstrukcijas nodrošina telpas dabisko apgaismojumu, jeb insolāciju – saules radītais apgaismojums telpās. Logu ailu laukumu attiecībai pret grīdas laukumu dzīvojamās telpās un virtuvēs jābūt vismaz 1:8 (LBN 211-98)dabiskais apgaismojums

Logiem jābūt atveramiem pie nepieciešamības, lai izvēdinātu, vai nomazgātu stiklojumu.

Logu rāmji var būt no dažādiem materiāliem, koka, plastmasas, alumīnija, metāla, koka-alumīnija materiāla. Katram materiālam ir savas īpašības, priekšrocības un pielietojums.

Loga palodzes augstumu plāno 800 mm no grīdas, ailes augšējo malu apmēram 300 mm no griestiem.

Roktura augstumam jābūt viegli sasniedzamā augstumā arī cilvēkam ratiņkrēslā.

loga piekļūstamība

Logi ir telpu norobežojošās konstrukcijas, kurām jāatbilst attiecīgi minimāli prasībām saskaņā ar noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Logu konstrukcijām jābūt energoefektīvām ar pēc iespējas mazāku siltuma caurlaidību, jānodrošina skaņas izolācija, vēdināšanas iespēju, vēja slodžu izturību un sāna lietus blīvumu.logu svarīgās īpašības

Uw-vērtība

Apzīmējums „pakešu logs” ir novecojis, vispārīgs un neraksturo loga efektivitāti.

Logiem Uw-vērtība kalpo, lai objektīvi novērtētu loga konstrukcijas siltumtehnisko kvalitāti, jo mazāka Uw (loga) vērtība, jo efektīvāka konstrukcija. Kopējo loga Uw-vērtību iespaido rāmja (Uf), stikla (Ug) un stikla paketes distancera psi vērtība. UW siltumcaurlaidību aprēķina pēc EN ISO 10077-1loga Uw vērtība

Lai salīdzinātu dažādu rāmja materiālu logu siltumtehniskos risinājumus, dažādu sistēmu logus, tiem ir jābūt standarta loga konstrukcijas izmēros, jeb 1230 x 1480 mm, atbilstoši EN ISO 10077-1.Uw standarta loga izmērs

Zinot loga Uw vērtību, reizinot to ar šī loga laukumu, temperatūras telpā un ārpusē starpību, ir iespējams aprēķināt konkrētā brīža un visas apkures sezonas enerģijas zudumus caur šo logu.

Kopš 01.02.2010, Uw vērtība tiek uzrādīta jaunai loga konstrukcijai attiecīgā ražotāja CE marķējumā, atbilstoši LVS EN 14351-1+A1:2010 "Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi."loga konstrukcijas CE

 Logiem, durvīm jābūt ar pietiekamu mehānisko pretuzlaušanas noturību, kuru dala RC „Resistance Class” kategorijās saskaņā ar LVS EN 1627:2011.pretuzlaušanas drošības klases

Siltumenerģija, ko dod saules starojums ēkā caur logiem apkures periodā ir saules siltuma ieguvumi, no kuriem vērts vasaras mēnešos norobežoties ar saules aizsardzības konstrukcijām, lai nepiekarsētu telpas un nebūtu jādarbina gaisa kondicionēšanas iekārtas, lai nodrošinātu komfortam atbilstošus nepieciešamus apstākļus telpā.Saules enerģijas ieguvumi un aizsardzība no Saules

Logu vēršanās veidi
Biežāk izmantotie logu vēršanās veidi un to apzīmējumilogu vēršanās veidi

Logi un durvis – Terminoloģija
Angļu, vācu, franču valodās stikloto konstrukciju apzīmējumi, termini meklējami LVS EN 12519:2004

Dokumentācijā, rasējumos jānorāda vēršānās veids uz iekšu, uz āru, un uz kreiso vai labo pusi.DIN LS un DIN RS durvis

LS-links, RS-rechts vācu valodā.

Konstrukcijas pretskatā, ar pārtrauktu līniju zīmē atvēršanās apzīmējumu, kura virziens ir prom no skatpunkta.

Skat. zemāk, logs atverams, atgāžams DIN RS ar neveramu sāna vitrīnu, skatā no ārpuses.

DIN RS verams un atgāžams logs un neverama vitrīna

 

Zemāk redzamajā attēlā uz labo pusi (DIN RS) verams/atgāžams logs skatā no āra un skatā no telpas atbilstoši EN 12519

DIN RS verams un atgāžams logs no telpas un ārpuses

Logi un fasādes
Logu konstrukcijas sauc par stikla fasādēm, ja stiklojuma konstrukcijas laukums lielāks par 9m2 un vienlaikus tā šaurākā mala ir lielāka par 2m.fasāde

Logi tiek iestikloti no telpas puses un nostiprināti ar stikla līsti. Fasādes sistēmu stiklojums tiek montēts no ārpuses un nofiksēts ar stikla piespiedējiem, kurus nosedz ar dekoratīvām uzlikām. Skat attēlu zemāk.Logu un fasādes stiklojumi

Logiem norāda gabarīta izmērus, bet stikloto fasādes sistēmām attālumus starp dalījuma asīm.

Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm
Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas mājas lapā www.lldra.lv var skatīt aktuālās "Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm". Salīdzinājumam, angļu valodā var skatīt Norvēģijas NDVK prasības logu un durvju konstrukcijām "Requirements for doors and windows" interneta lapā http://www.ndvk.no/regelverk/
LLDRA Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm

papildus informācija pdf faila formāta prezentācijās:
Stiklotās konstrukcijas. Logi.
Logi un durvis. Specifikācija.