Āra palodzes mēdz būt no dažāda materiāla, piemēram, skārda, alumīnija. Temperatūras izmaiņu rezultātā metāla palodzes maina savu garumu, tamdēļ palodzes galus nostiprina ar rezervi kustībai, lai mūra apmetumā nerastos plaisas.

Āra palodzei jābūt cieši un blīvi savienotai ar loga palodzes bāzes profilu un jābūt laika apstākļu noturīgai, vēja un sāna lietus ūdens blīvai.

ārēja palodze un bāzes profils

Ārējo palodzi nestiprina tieši klāt pie loga rāmja, bet zem tā, pie loga bāzes profila, lai lietus un kondensācijas ūdens no loga rāmja nonāk uz palodzes, nevis aiz tās.

Loga rāmja ventilācija, lietus un kondensāta ūdens izvadīšana

Jānodrošina, lai caur palodzes pieslēgumu neveidojas termiskais tilts. Svarīgi, lai āra palodze pa tiešo nesavienojas ar iekštelpas palodzi, pretējā gadījumā loga pieslēgumā rodas ar termiskajiem tiltiem saistīti enerģijas zudumi un šie termiskie tilti ir arī cēlonis ēkas bojājumiem, kurus izraisa mitrums, kas savukārt veidojas kondensējoties no iekštelpas silta gaisā esošiem ūdens tvaikiem.

Zem āra palodzes nepieciešams ieklāt siltumizolāciju, piemēram, akmens vati. Ārējās palodzes dziļums ir atkarīgs no sienas konstrukcijas biezuma un loga novietojumu sienas griezumā.
Monolītā mūra konstrukcijā logu uzstāda aptuveni konstrukcijas vidū jeb tuvāk telpas pusei.

izotermas līknes loga pieslēgumā

Pārāk plata iekšējā palodze var traucēt siltā gaisa plūsmai no telpas radiatora, kas noved pie zemas virsmas temperatūras uz loga rāmja, stikla paketes un kondensāta uz loga konstrukcijas.

norasojis logs

Skat zemāk, viedtālruņa CAT S60 infrasarkanās kameras attēlā, atbilstoši temperatūrai, loga rāmis pie palodzes ir tumšākā krāsā, jo siltā gaisa plūsmai no radiatora patraucē palodze.

logu palodze infrasarkanās gaismas attēlā CAT S60

Lietus ūdens novadīšanai āra palodzi uzstāda pietiekamā slīpumā - 4 / 5 grādi.
Nepieciešama 3 – 4 cm pārkare lietus un pilienu novadīšanai.  Ja palodzes pārkare atrodas pārāk tuvu sienai, tad ūdens nokļūst uz mūra un atstāj uz tā pleķus. Sānu malām jābūt uzlocītām un pienācīgi noblīvētām.

Jānodrošina loga pieslēguma tvaika izolācija, lai gar loga pieslēgumu mūrim telpas mitrais gaiss netiek sienas konstrukcijā, kur tas var kondensēties, veikt siltumizolācijas materiālu efektivitātes mazināšanos ar izraisīt citus ar mitrumu saistītus bojājumus.

Zem skārda āra palodzes var būt līmēta skaņas izolācijas folija, kas mazinātu troksni, kuru uz palodzes var radīt lietus.