Plānojamās, iecerētās fotovoltāžas iekārtas kopējai veiktspējai vispār un atsevišķos mēnešos ir jābūt samērojamai ar esošo strāvas enerģijas patēriņu.plānotā veiktspēja un esošais patēriņš

Laukumam, kas paredzēts fotoelektrisko paneļu novietošanai, jābūt vērstam uz saules, pēc iespējas uz dienvidu debespusi. Laukums nedrīkst būt noēnots un tam jābūt pietiekami lielam atbilstoši izvēlētai jaudai.jumts ar saules paneļiem

Fotovoltāžas saules paneļi ir dažāda izmēra, dažādu tehnoloģiju un ar dažādu veiktspēju. Paneļu nominālā veiktspēja tiek uzrādīta Wp vai kWp (Watt-peak, kilowatt-peak), kas raksturo paneļu veiktspēju konkrētos darba apstākļos.

Izplatītākie ir klasiskie silīcija mono- un polikristālu paneļi, kā arī plānā pārklājuma paneļi. Tiem var būt 6-16% veiktspēja un katram attiecīgi sava cena EUR/Wp jeb EUR/kWp.dažādi fotovoltāžas saules paneļi

Novietojums
Plānotā iekārtas uzstādīšanas vieta: Rīga

Paneļu leņķis pret horizontu: 40o
Paneļu uzstādīšanas azimuts: Dienvidi
Potenciālais ēnojums: nav
ēka ar paneļiem un azimuts

 

Saules paneļu līdzstrāvas ģenerators
Saules paneļi: polikristāliskie 250 Wp
Viena paneļa gabarīti: 1651 x 986 mm (1,63 m2)
Paneļu skaits: 22 gab.

Saules paneļu ģeneratora jauda: 5,5 kWp
Attālums starp paneļiem: 21 mm
Kopējais enerģijas ģeneratora laukums: 11,06 x 3,32 m (36,75 m2)


Strāvmainis

Strāvmainis: STP 5000TL-20
Strāvmaiņa veids: trīsfāzu
Saules paneļu slēgums: 1 strings, 22 paneļi
Saražotās eneģijas sadalījums: 1,67 kW uz fāzēm L1, L2, L3
trīsfāzu strāvmainisElektrības vadi
Kabeļi: strāvas ģeneratora, jeb DC pusē, kapara (Cu) 6 mm2
Pavisam kabeļu garums AC/DC: 30 m
Kopējie enerģijas zudumi kabeļos: 0,21 %

Iekārtas veiktspējas prognoze
Saražotā enerģija: 5568,5 kWh/gadā
Īpatnējā veiktspēja: 1012 kWh/kWp
5kWp iekārtas potenciālā veiktspēja

Vides aspekts šādai iekārtai:
Pēc emisijas faktora 0,397 kgCO2/kWh rēķināts CO2 izmešu ietaupījums gadā: 2211 kg.

Iekārtas kontrole
fotovoltu iekārtu eksplutatēt bez veiktspējas kontroles nav pareizi, tāpēc ir vērts padomāt par ērtu līdzsekošanu iekārtas darbībai. Papildus saražotās enerģijas kontrolei var sekot līdz arī enerģijas patēriņam saimniecībā un analizēt enerģijas pašpatēriņu.

Saules fotovoltu iekārtas attālināta kontrole ar SMA meter