Būvfizika

Pilsētas vides trokšņu karte

Rīgas pilsētas vides trokšņu karte noderēs, lai vērtētu, salīdzinātu un, piemēram, izvēlētos atbilstošāko skaņas izolācijas risinājumu dzīvoklim vai birojam.

vides trokšņu karte pilsētā Rīga

  >>>

Norobežojošās konstrukcijas virsmas temperatūra

Mikroklimats telpā ir atkarīgs no norobežojošo konstrukciju iekšējās virsmas temperatūras. Zema temperatūra uz norobežojošās konstrukcijas var novest pie ūdens kondensēšanās uz telpu sienām, loga ailēm un griestiem, kas šajās vietās rada labvēlīgu vidi pelējumam.

temperatūra uz mūra sienas virsmas

  >>>

Uw siltumcaurlaidības aprēķins

Logs ir norobežojoša konstrukcija un viena no būtiskākām tā īpašībām ir apkures enerģijas izolēšana telpā apkures periodā.loga Uw

  >>>

Loga iebūves vietas izvēle ailē

Loga iebūves vieta ir jāskatās atbilstoši konkrētai ailei. Logam jāatrodas pēc iespējas, lai rasas punkta izoterma nenonāk telpas pusē, lai telpas mitrais gaiss nekondensējas uz konstrukcijām telpā

iebūvēts logs ailē

  >>>

Stiklotas fasādes siltumcaurlaidība Ucw

Stiklotai fasādei siltumcaurlaidību Ucw (curtain wall) rēķina atbilstoši EN ISO 12631, kurā tiek ņemti vērā vairāk iespējamie mainīgie kā loga Uw aprēķinā. Ne tikai loga rāmis, vērtne un tā stiklojums, bet arī fasādes konstrukcija un iespējamās fasādes necaurskatāmās zonas, paneļi.

stiklotas fasādes konstrukcija ar logu

  >>>

Vēja slodze uz stikloto konstrukciju

Stiklotā konstrukcija nedrīkst vēja radītās slodzes ietekmē izliekties, lai konstrukcijās iebūvētās stikla paketes nedeformētos vairāk kā tām pieļaujams, jo deformējoties tās var zaudēt hermētismu, vai tās pat var tikt bojātas.

vēja slodze uz stikloto konstrukciju

  >>>

Termiskie tilti

Par termiskajiem tiltiem sauc trūkumus jeb nepilnības konstrukcijās un siltinājumā - ēkas energoefektivitātē.
Termiskie tilti rada enerģijas zudumus, un tajos var veidoties kondensāts ar attiecīgu labvēlīgu vidi pelējumam, sēnītēm. Termiskie tilti var būt punktveida, līniju vai atsevišķa laukuma formā.
Termiskie tilti

  >>>

Virsmas termiskā pretestība

Ēkas siltuma vadītspējā ņem vērā ne tikai būvkonstrukcijas siltumapmaiņas koeficientu un siltumpretestību, bet arī virsmas termiskās pretestības - Rse un Rsi

Virsmas termiskās pretestības - Rse un Rsi

  >>>

Materiālu siltuma vadītspēja - λ

Būvmateriāli ar lielu blīvumu nodrošina labu nestspēju, tie ir smagi, un to siltuma vadītspēja ir liela. Molekulu ievērojamais daudzums blīvā materiālā būtiski sekmē siltuma vadītspēju tā molekulām savstarpēji mijiedarbojoties.lambda

  >>>

Rasas punkts un rasas punkta temperatūra

Konkrētos apstākļos, pie attiecīgas virsmas temperatūras un gaisa mitruma ir iespēja, ka loga stikla iekšpusē, rāmja konstrukcijā vai uz sienas kondensējas ūdens pilieni, kas ilgstošā kondensācijas procesa rezultātā var radīt uz virsmas pelējuma sēnīti, vizuāli un tehniski bojāt konstrukcijas.


kondensāts uz loga stikla

  >>>