Saules enerģija

Ēkā integrēto fotovoltu sistēmas

Mūsdienīgai ēkai ir ne tikai energoefektīva, energotaupoša, bet Saules apspīdētās ēkas daļas, jumta un sienu plaknes iespējams izmantot lietderīgi, tajās iestrādājot elementus, kuri ražo elektroenerģiju no Saules gaismas.

ēkā integrēto fotovoltu sistēmas

  >>>

Fotovoltāžas sistēmas attālinātā kontrole

Saules fotovoltāžas paneļu saražotai elektroenerģijai un ēkas energopatēriņam seko līdzi, kontrolē fotovoltāžas iekārtas veiktspēju ne tikai tāpēc, lai taupītu naudu, bet arī tāpēc, lai videi draudzīgi domājot taupītu energoresursus.

fotovoltāžas iekārtas attālināta kontrole

  >>>

Saules kolektoru sistēmas dimensionēšana

Saules kolektoru karstā ūdens sistēmas dimensionēšanu var uzsākt, kad ir zināms esošais vai plānotais karstā ūdens patērējamās enerģijas daudzums un ar noteikumu, ka saules kolektora uzstādīšanai ir atvēlēts pietiekami liels, saules apspīdēts laukums uz jumta, pagalmā vai kur citur saimniecībā.

Saules kolektors un akumulācijas tvertne

  >>>

Saules leņķis virs horizonta Latvijā

Saules leņķis - saules staru krišanas leņķis attiecībā pret horizontu ir mainīgs. Lielāks vasarā un mazāks ziemā. Zinot saules leņķi, ir iespējams plānot vasaras mēnešiem nojumes, pārkares un citu ēkas saules aizsardzību.

Saules leņķis virs horizonta

  >>>

Fotovoltāžas paneļu veiktspēja

Fotovoltāžas paneļu veiktspēju ietekmē vairāki faktori, tai skaitā konkrētā brīža saules intensitāte un paneļu temperatūra.

fotovoltāžas veiktspēja un temperatūra

  >>>

Saules enerģijas apkures sistēma

Mērķis apkures sezonā ēku piesildīt ar enerģiju, kura iegūta no saules kolektoru sistēmas, nav neiespējams, bet būtiskas prasības izvirzītas tiek pret pašu ēkas energoefektivitāti, tās novietojumu un ierīkoto apkures, enerģijas akumulācijas un saules kolektoru sistēmu.


Sonnenhaus principiālā uzbūve

  >>>

Saules kolektora efektivitāte

Saules kolektora efektivitāte mainās atkarībā no darba apstākļiem un to ietekmē kolektora uzbūve, siltumnesēja temperatūra sistēmā.
saules kolektora veiktspēja

  >>>